04

03

13:00

E4-112

alt_atölye: Deneysel Fotoğraf

07

02

13:00

E4-112

alt_atölye: Mind Mapping

nedir ?

alt_lab; fikir-proje-ürün dizgesine göre çalışan, farklı disiplinlerden gelen kullanıcılarına fiziki mekan, teknolojik altyapı, karşılaşma imkanı, network ve görünürlük sağlayan bir oluşumdur. 

kimiz ?

Öğrenmeyi, üretmeyi ve paylaşmayı yükselen teknolojiler odaklı projeler üzerinden deneyimlemek için İletişim Fakültesi çatısı altında bir araya gelen bir ekibiz.