alt_drone

Plazaların vinç ile temizliği hem insan hayatı riskine hem de zor konumlar için yüksek fiyatlı kiralama ücretlerine sahiptir. Bu duruma çözüm olarak senkronize uçan otonom drone sistemi ile temizliği pazara inovatif olarak sunan, insan hayatı riskini sıfıra indirgemeyi hedefleyen bir alt_lab destekli projedir.

Nasıl?

Drone sistemi otopilot sistemi (Pixhawk) ile otonom bir uçuş sağlacak. Bu otopilot sistemi ile droneların GPS konumu, yükseklik, hız gibi özellikleri yer istasyonunda takip edilebilir bir yapıda olacaktır. Gömülü entegre bilgisayar (NVIDIA Jetson Tx2) ile ROS (Robot Operating System) ve simülasyonlarla birlikte eğitilen yapay zeka sistemi camları tespit edip silme işlemlerini gerçekleştirip görevlerini bitirecektir.

Cam tespiti için Zed Stereo kamera ile bir derinlik, RPLidar ile mapping ve Jetson Tx2 ile bir deep learning sistemi ile A.I. modelinden en başarılı sonuçlar alınarak sistemin en ucuz ve optimal hale getirilmesi düşünülmektedir. Çok fazla pencere tipleri, farklı bina yapı dizaynlarının herhangi bir sıkıntı yaratmaması adına, her bir şirket/plaza için ayrı simülasyon ve eğitimler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu plazaların çizim ortamına aktarılması önceden bir 3D mapping veya daha iyi bir sonuç için 2D çizim planlarında 3 Boyutlu ortamlara geçilmesi düşünülmektedir.

Bu temizleme sistemi için düşünülen swarm uçuşlarla, birden fazla drone belirli öğrenilmiş mesafelerde senkronize birer uçuş sağlayarak, vinç gibi bir temizleme sisteminden çok daha hızlı bir şekilde bir temizleme gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Buradaki kazanç, şirketlerin zor konumlarda ve yüksek fiyatlı vinç kiralama opsiyonlarından kurtulup daha inovatif ve insan hayatı riskini çok aza indirgeyen bir çözüm olarak sunulmasını sağlayacaktır.

Ne Zaman?

Proje 2 evreye bölünecek olup, ilk kısımda DJI Phantom drone’u otonom bir uçuş sağlayıp A.I Based işlemler yapacaktır. İkinci Evrede Ana Drone Tarot ile ilk cam silme işemi yapılacaktır. alt_drone olarak proje 2 evreye bölünmüştür. İlk evrede İletişim Fakültesine ait olan fakat kaza yapmış olan DJI Phantom şu an ekibimizce yeniden dizaynlanıyor. DJI Phantom ilk evrenin sonucunda, otonom uçuş sergileyecek bir yapıda olmuş olup, NVIDIA Jetson Nano ile görüntü işleme ile birlikte belirli görevleri gerçekleştirecektir. İkinci evre, amaç olarak cam temizleyecek yapıda olacak ve daha stabil uçuşları da akabinde gerçekleştirecek Tarot gövdeli drone amacını gerçekleştirmeye yönelik programlanacaktır. Bu evre, ilk evreden alınan tecrübelerle birlikte daha optimal bir şekilde ortaya çıkması düşünülmektedir.

 Örnek Proje
 
Proje Ekibi

Barış Çakmak / Project Manager & Hardware and Ground Station

Lara Alpdoğan / 3D Design & Mechanical Analysis

Furkan Utku Emre / Hardware & Communication

Sefer Memiş / Hardware and Image Processing

Yağmur Dilbaz / Web Design

Berker Arslan / Image Processing and Simulation