alt_atölye: 2020/Interactive Virtual Museum

21

Şubat 2020

10:00

E4-112

MEKÂN • SPACE, 2020: Interactive Virtual Museum Projesi ile sizi müzelerin geleceğini sorgulamaya
davet ediyor. Gelişen teknolojilerle birlikte artık alışılagelmiş “müze” kavramından bahsedebilir miyiz?
Müzeler dijital çağın getirdiği değişikliklerine nasıl uyum sağlıyor?


2020: Interactive Virtual Museum, bu soruları cevaplamayı amaçlayan etkileşimli bir sanal sanat
müzesidir. Bizim için sanat müzesi, kürate edilmiş sanat eserlerini ve izleyiciyi bir araya getiren bir
alandır. Duchamp'ın 1957'de söylediği gibi, “Sonuçta, yaratıcı eylem sadece sanatçı tarafından
gerçekleştirilmez; seyirci işi dış dünyayla temasa geçirir(...) ”. Sanat sanatçı ile başlar, ancak izleyiciyle
buluşana kadar tamamlanmış değildir. Fiziksel olduğu kadar sanal ve mümkün olduğunca etkileşimli
olmalıdır.


2020: Interactive Virtual Museum, etkileşimli bir sanal sanat müzesi yaratma girişimidir. Etkileşimli ve
dijital sanata meraklı herkesin katılımına açıktır. Oyun geliştiricileri, görsel iletişim tasarımcıları,
mimarlar, 3D artistler ve bu alana ilgi duyan herkesin ortak katılımıyla oluşacak disiplinler arası çalışma ortamı hedeflenmektedir.


Dada, Fütürizm, Pop Art ve Readymade sanat eserleri incelenerek ve 3D arşivler kullanılarak etkileşimli
sanat eserleri üretilecektir. Atölye sürecinden sonra tüm eserler ortak bir sanal mekanda birleştirilecek
ve sanal gerçeklik sistemiyle deneyimlenecektir.


Seçilen işler 7 Mart’ta Sonar +D 2020 kapsamında Sonar İstanbul’da, Zorlu PSM’de sergilenecektir.