alt_atölye: Python ile Web Kazımaya Giriş

29

Mayıs 2019

13:00

E4-112

Atölyede katılımcılar, Python konseptiyle tanışarak web sitesinden veri çekmek için bir crawler (scraper) yazmayı deneyimlediler.

---

Eğitmenler:

Dr. Öğr. Üyesi Ivo Furman
Hasan Michal Akkaya