alt_talk: Ali Erhan Tamer

Veri Odaklı Karar ve Algoritmalar

17

Nisan 2019

15:30

E4-112

Veri odaklı dijital dönüşüm konularında mentör, tasarımcı ve konuşmacı kimliğine sahip Ali Erhan Tamer ile Big Data dünyasının karar alma aşamalarındaki değişimden yol çıkarak algoritmalar ile karar süreçleri arasındaki ilişkiyi ele alacağız.

---

alt_cast:

Yapay zeka, determinizm, kaygılar ve bazı başka şeyler | Ali Erhan Tamer