Dr. Öğr. ÜyesiAli Alper Akyüz

Akademik Danışman

Doktora derecesi (Organizasyon ve Yönetim/İstanbul Bilgi Üniversitesi/2010) 

Yüksek Lisans Derecesi (Uçak Mühendisliği/İstanbul Teknik Üniversitesi/1997) 

Lisans Derecesi(Uçak Mühendisliği/İstanbul Teknik Üniversitesi/1994)

 

İletişim Fakültesi Sanat Yönetimi bölümü öğretim üyesi

Verdiği dersler:  

GE104 Çevre/Ekolojide Güncel Tartışmalar GE201 Sosyal Sorumluluk Projeleri I 

GE202 Sosyal Sorumluluk Projeleri I

I GE211 AB Hibe ve Fon Prosedürleri ve Proje Teklifi Hazırlamaya Giriş EU426 AB Fonları

Yayınlar: 

1) Akyüz A., Civic Agency At Work - Sense making and Labour Process of Professionals in Issue-based Non-Governmental Organizations in Turkey,(yayımlanmamış doktora tezi), 2010. 

2) Akyüz A., "History and Memory", Mosaic - Training Kit on Euro-Mediterranean Youth Work içinde, Directorate of Youth and Sports of Council of Europe, COE Publications, 2010. 

3) Akyüz A. (ed.), “AB, Bütünleşme ve STK'lar", STK Çalışmaları Eğitim Dizisi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. 

4) Yentürk N. vd., “İstanbul Gençliği - STK Üyeliği bir Fark Yaratıyor Mu?”, Zeylan, U. "Eğitimin Değeri ve Gençlik" içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, İstanbul. 

5) Akyüz A. (ed.), "Proje Döngü Yönetimi II: AB Fonları, Bütçeleme, Raporlama", STK Çalışmaları Eğitim Dizisi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. 

6) Akyüz A., "Batının Teknolojist Rüyalarına 'Buradan' Bir Bakış: Turist Ömer Uzay Yolunda", 'Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 6' içinde, Bağlam Yay. 2007. 

7) Akyüz A. ve Yurttagüler L., "Gönüllülerle İşbirliği", STK Çalışmaları Eğitim Dizisi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006. 

8) Akyüz A., Ciorbaru A., Hoti B., Restoueix J., "History and Education: Dealing With the Past", "The Region I Love - Youth and Intercultural Learning in the Balkans" içinde, Directorate of Youth and Sports of Council of Europe, 2005. 

9) Akyüz A., Raykova A., Slavova I., "The Balkans and Europe", "The Region I Love - Youth and Intercultural Learning in the Balkans" içinde, Directorate of Youth and Sports of Council of Europe, 2005. 

10) Akyüz A., ‘Avrupa Anayasası Krizde, Peki Ya Avrupa STK'ları?’, 3 Ekoloji, Ekim 2005, İstanbul